Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
słonecznie
11°C

Program „Aktywny Samorząd”

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” będzie można składać już od 1 marca 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW – https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wnioski w ramach programu można będzie również składać w wersji papierowej wraz z załącznikami w Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.


CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
- przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
- umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
- poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
4.Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

ADRESACI PROGRAMU ORAZ MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd mogą ubiegać się osoby których miejscem zamieszkania jest Miasto Rzeszów.

miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (artykuł 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

MODUŁ I:

Termin przyjmowania wniosków (w wersji papierowej lub elektronicznej):
Od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu:

- maksymalna kwota dofinansowania – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata.

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

- maksymalna kwota dofinansowania – 5.280 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

- maksymalna kwota dofinansowania – 5.280 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu:

- maksymalna kwota dofinansowania – 4.400 zł,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata.

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

- maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł), dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
- udział własny – co najmniej 10 %,
- okres karencji – 5 lat.

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

- maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4.400 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom - dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
- pomoc udzielana w obszarze B,
- okres karencji – 5 lat,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

- maksymalna kwota dofinansowania – 10.000 zł,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- udział własny – co najmniej 10 %,
- okres karencji – 5 lat.

Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

- maksymalna kwota dofinansowania – 6.000 zł,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
- udział własny – co najmniej 10 %,
- okres karencji – 5 lat.

Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

- maksymalna kwota dofinansowania – 1.650 zł,
- pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- okres karencji – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

- maksymalna kwota dofinansowania – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata.

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

- maksymalna kwota dofinansowania - 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- okres karencji – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

- maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości przy amputacji w zakresie:
a) ręki – 13.200 zł,
b) przedramienia – 28.600 zł,
c) ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
d) na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
e) na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
f)  uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł
z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – 3 lata.

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

- maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:
a)  w zakresie ręki – 3.960 zł,

b)  przedramienia – 8.580 zł,

c)  ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

d)  na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł

e)  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

f)  uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- udział własny – co najmniej 10%,
- okres karencji – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

- maksymalna kwota dofinansowania – 8.250 zł,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
- udział własny – co najmniej 10 %,
- okres karencji – 3 lata.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

- maksymalna kwota dofinansowania – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
- udział własny – co najmniej 10%,
- możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

MODUŁ II:

Termin przyjmowania wniosków (w wersji papierowej lub elektronicznej):

I termin: od 1 marca 2024 r., do 31 marca 2024 r. – dla wniosków obejmujących rok akademicki (szkolny) 2023/2024

II termin: od 1 września 2024 r. do 10 października 2024 r. – w ramach roku akademickiego (szkolnego) 2024/2025

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;
opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł (netto) na osobę lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

770 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
220 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

 

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

- do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
- do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
- do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

10% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
60% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu

Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesnego) poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania może dotyczyć bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
w module II – aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

Informację o programie „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można także uzyskać w MOPS ul. Skubisza 4

Moduł I - pok. nr 10 nr tel. : 17/86 36 933 wew.34

Moduł II - pok. nr 14 nr tel. : 17/86 36 933 wew.24

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.