Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
19°C

Rzeszowski Bon Żłobkowy

Osoby uprawnione do świadczenia

Świadczenie przysługuje:

- matce albo ojcu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
- opiekunowi prawnemu dziecka
- osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Świadczenie przysługuje jeżeli wnioskodawca:

- zamieszkuje razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
- podlega właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie,
- jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prowadzi działalność rolniczą, uczy się w szkole ponadpodstawowej w trybie stacjonarnym, studiuje w trybie stacjonarnym lub pobiera świadczenie pielęgnacyjne,
- jest stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.

 

W przypadku rodzin w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, powyższe warunki muszą spełniać obydwoje rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

Świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

 

Świadczenie nie przysługuje:

- na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- jeżeli wnioskodawca lub inna osoba w rodzinie korzysta na dziecko objęte opieką żłobka niepublicznego z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad dzieckiem lub z urlopu bezpłatnego.


Wysokość świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie.
W przypadku gdy opłata za pobyt dziecka jest niższa niż ww. kwota, świadczenie ustala się
w wysokości opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku, z wyłączeniem kwoty opłaty za wyżywienie.

 

Sposób załatwienia sprawy

Świadczenie „Rzeszowski Bon Żłobkowy” przyznawane jest na wniosek.

Ustalenie prawa do Świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

Świadczenie przyznaje się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy jednak niż 4 miesiące, z możliwością ponownego przyznania świadczenia w okresie roku szkolnego.

Prawo do Świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynął.

 

Wniosek można złożyć:

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00 (telefony kontaktowe: 17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15, 17 852-98-94),
-  za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP)- udostępniony formularz wniosku należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

 

Wnioski:

  1. Wniosek o przyznanie świadczenia "Rzeszowski Bon Żłobkowy"
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO
  3. Wzór zaświadczenia potwierdzające fakt zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny z uwzględnieniem opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku z wyłączeniem opłaty za wyżywienie

 

W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o niniejsze świadczenie także dokumenty potwierdzające zatrudnienie wnioskodawcy oraz drugiego rodzica dziecka, np. umowa o pracę (kserokopia/oryginał do wglądu), dokumenty potwierdzające podleganie właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wnioskodawcy oraz drugiego rodzica dziecka, np. PIT 37 (za rok 2022) druk ZAP-3 (kserokopia/oryginał do wglądu).

Podstawa prawna:

Uchwała nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą: „Rzeszowski Bon Żłobkowy” oraz jego wysokości inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Rzeszowski Bon Żłobkowy”.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.