Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia
Infolinia
Informacja
Informacja

Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa na zasadzie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i   niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Rzeszowie.

Głównym zadaniem jest tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych i wspieranie ich w  zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyskich i kulturalnych aby jak najdłużej mogli pozostać w  swoich środowiskach zamieszkania. Przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu poprzez zapewnienie kontaktów społecznych, tworzenie więzi z rówieśnikami, integracji ze środowiskiem lokalnym, motywacji do aktywności. Pomoc w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjno – higienicznych, zapewnienie wyżywienia, prowadzenie profilaktycznej rehabilitacji, i  organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej. Wspólne przeżywanie świąt narodowych, religijnych, rocznic, jubileuszy itp. sprzyja wzmocnieniu więzi międzyludzkiej

 Cele i zadania są realizowane poprzez stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w różnych grupach zainteresowań.

Mottem działania Ośrodka jest „Aktywność dodaje życia do Twoich lat”.

Ośrodek Wsparcia obejmuje regulaminowo  pomocą 105 osób  :

  • z dziennego pobytu wraz z posiłkami korzysta 60 osób ( możliwość korzystania z śniadań i obiadów),
  • 35 osób korzysta z posiłków na wynos,
  • 10 osób  korzysta z dziennego pobytu bez posiłków.

 

Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej ( Dz.U. z  2004 Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami ) i jest zadaniem własnym gminy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia określa Uchwała Nr  XXVIII/193/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12.10.2004 roku oraz Regulamin Ośrodka Wsparcia wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie  Nr 16/2016 z dnia 20.06.2016 roku

Kontakt : 17-865-79-79

 

   

   

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap