Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
słonecznie
11°C

Refundacja podatku VAT

Zasady przyznawania   

Gospodarstwom domowym, które od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz od dnia 01.01.204 r. do dnia 30.06.2024 r. ogrzewają swoje domy/mieszkania gazem przysługuje refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

UWAGA !!!
Refundacji podatku VAT nie otrzymają osoby, które wykorzystują gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają wodę użytkową.

 

Zwrot VAT dotyczy osób, które:
- wykorzystują gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, i źródło to wpisane jest do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym musi być wpisane do CEEB na dzień 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
- spełniają kryterium dochodowe ( 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym).

Dochód obliczany jest  na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustala się na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania refundacji podatku VAT ustalana jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku na podstawie dochodów osiągniętych w:
- roku 2022 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 roku do 31 lipca 2024 roku,
- roku 2023 r. w przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2024 roku.

 

Wysokość świadczenia
Refundacja podatku VAT odpowiada wysokości podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie odpowiednio od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. i od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Terminy
O przyznanie refundacji można ubiegać się poprzez złożenie wniosku.
Wniosek należy złożyć do dnia 30 września 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Dokumenty

Do wniosku należy załączyć:
- fakturę za gaz (kopia /oryginał do wglądu),
- dowód zapłaty za tę fakturę.

 

Sposób załatwienia sprawy
Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i 2024 r. jest  przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
Nieodebranie informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe nie wstrzymuje wypłaty refundacji. 

W przypadku braku wskazania poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT w tut. urzędzie.

 

Sposób i miejsce złożenia wniosku
Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.:

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sala Obsługi Mieszkańców przy ul. Jagiellońskiej 4, codziennie  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, a w środy od 7:30 do 17:00 (telefony kontaktowe: 17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15, 17 852-98-94),
- za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów),
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. ePUAP) – udostępniony formularz wniosku należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

 

Formularz wniosku
Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. dostępne są bezpłatnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl

Formularz wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
Formularz wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż na czas wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe zawiesza się rozpatrywanie wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego !!!

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.