Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
słonecznie
11°C

Wyprawka #RzeszówToMY

Wyprawka ta ma na celu przywitanie w naszym mieście nowonarodzonych dzieci i jednocześnie stanowi symboliczne wsparcie rzeczowe dla ich rodziców.

 

Wyprawka przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci urodzonych od 1 września 2023 r., jeżeli:

- zamieszkują razem z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Rzeszów,

- podlegają właściwości Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Przez pojęcie „opiekunów rozumie się opiekunów faktycznych, tj. osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, bądź opiekunów prawnych dziecka lub osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

Wyprawka przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

 

Wyprawka nie przysługuje na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Wnioski o przyznanie wyprawki przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 4 – Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa.

Wnioski te można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub w formie elektronicznej poprzez e-PUAP.

Formularze wniosków dostępne są bezpłatnie w MOPS Rzeszów przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mopsrzeszow.pl

 

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię odpisu aktu urodzenia dziecka,

- kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub z roku urodzenia się dziecka, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym złożono zeznanie, lub

- urzędowe poświadczenie odbioru wygenerowane z elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub z roku urodzenia się dziecka z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, lub

- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub z roku urodzenia dziecka, lub

- kopię zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem - ZAP-3 opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zgłoszono aktualizację adresu zamieszkania.

Oryginały niniejszych dokumentów należy przedłożyć do wglądu.

Dla ułatwienia kontaktu w sprawie wyprawki wskazane jest podanie we wniosku numeru telefonu.

 

Wniosek o wyprawkę należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od urodzenia dziecka. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

Wyprawkę odbiera się osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 4 – Sala Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa.

W przypadku osobistego złożenia wniosku w MOPS Rzeszów – odbiór wyprawki nastąpi jeszcze w tym samym dniu – niezwłocznie po ustaleniu spełnienia warunków przysługiwania wyprawki.

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty  odbiór wyprawki nastąpi pod ww. adresem w terminie ustalonym telefonicznie z wnioskodawcą. 

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej udostępniony formularz wniosku należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

Na wyposażeniu wyprawki znajduje się: list od Prezydenta Miasta Rzeszowa, bawełniane body kopertowe, bawełniana czapka, torba jutowa oraz akcesoria pielęgnacyjne.

W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna wyprawka.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXXIV/1842/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka #RzeszówToMY” Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 7 września 2023 r., poz. 4243    

  

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.