Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Usługi w Twoim domu

Specjalistyczne dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

Usługi te realizowane są dla osób dorosłych i dzieci chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych. Ten rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych udzielany jest osobom, które z powodu choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza w relacjach z otoczeniem. Celem jest wsparcie osób z  zaburzeniami psychicznymi (osób dorosłych i dzieci) w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych.

Cena 1 godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalana jest zgodnie  z dyspozycją zawartą w § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023r. (Dz. U. z 2023 poz. 395 z 2 marca 2023 r.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pełny koszt 1 godziny w 2023 r. to 48 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony.