Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022”

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza zakończenie naboru osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza zakończenie naboru osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

__________________________________________________________________________________________

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

 • 8 pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (w tym 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną);
 • 3 pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (3 osoby);
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (4 dzieci).

Program zapewnia wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym;
 • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Usługi asystenta mogą polegać na pomocy asystenta w zakresie:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce na terenie Gminy Rzeszów,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświaty lub przyprowadzaniu ich z niej.

Koszty usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Asystentem Uczestnika Programu będzie osoba wskazana przez niego lub jego opiekuna prawnego, który nie jest członkiem rodziny.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usług asystenta proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

INFORMACJA DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DOTYCZĄCA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 REALIZOWANEGO W GMINIE MIASTO RZESZÓW

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońskiej 26 

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Banery/Logo