Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 86 35 389

Telefon dyżurny 17 86 35 389

 • Kontakt

  ul. Jagiellońska 26

  Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
  Dział Finansowo Księgowy,
  Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych,
  Dział Organizacyjno - Administracyjny

  17 85-339-27, 17 85-357-53, 17 85-351-33

  ul.Jagiellońska 6

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych,
  Dział Dodatków Mieszkaniowych,
  Dział Realizacji Świadczeń i Należności
  17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul.Jagiellońska 4

  Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych

  17 862-93-31, 17 862-93-31, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul. Skubisza 4

  Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
  Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

  17 86-302-53, 17 86-369-33

  ul. Poniatowskiego 14

  Dział Usług Opiekuńczych

  17 86-301-55, 17 86-124-37

  Czytaj więcej

UL. KOCHANOWSKIEGO 15

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie funkcjonuje Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym, którego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezdomnym w odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków ukierunkowanych na realizację tego celu, w tym m. in.:

 • indywidualna diagnoza sytuacji osoby bezdomnej,
 • pomoc w uporządkowaniu problemów osób bezdomnych i zaplanowaniu działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,
 • kierowanie klientów do placówek, organizacji i instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,
 • udzielanie stosownego wsparcia,
 • pomoc w wykorzystaniu możliwości i uprawnień klientów.

Na terenie miasta Rzeszowa działa Schronisko dla bezdomnych mężczyzn i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, mieszczące się przy ul. J. Styki 21 oraz Schronisko dla bezdomnych kobiet i Schronisko dla bezdomnych kobiet z usługami opiekuńczymi w Racławówce, Racławówka 132, które prowadzone są przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Schroniska są placówkami całodobowymi, zapewniającymi podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełniającymi wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej oraz zapewniają usługi opiekuńcze osobom bezdomnym, które ich wymagają.

Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca schronienia i wydanie decyzji kierującej osobę bezdomną do schroniska dla osób bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, poprzedzone jest złożeniem wniosku, przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną (w sytuacji umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych nie świadczącym usług opiekuńczych). Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania w noclegowni (od 1 X do 31 III w godz. od 18.00 do 8.00, od 1 IV do 30 IX w godz. od 19.00 do 7.00).

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Rzeszowa mogą zgłaszać się do Zespołu Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie celem uzyskania stosownego wsparcia.

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym mieści się w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 15. Pracownicy socjalni przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, a także są dostępni pod numerem telefonu: (17) 858 16 10, (17) 858 16 11, (17) 858 16 12.

Banery/Logo