Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

UL. SENIORA 2

Ośrodek Wsparcia jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działa na zasadzie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych w mieście Rzeszowie.

Głównym zadaniem jest tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania podopiecznych i wspieranie ich w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, towarzyskich i kulturalnych aby jak najdłużej mogli pozostać w swoich środowiskach zamieszkania. Przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu poprzez zapewnienie kontaktów społecznych, tworzenie więzi z rówieśnikami, integracji ze środowiskiem lokalnym, motywacji do aktywności. Pomoc w sprawach opiekuńczo – pielęgnacyjno – higienicznych, zapewnienie wyżywienia, prowadzenie profilaktycznej rehabilitacji i  organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej. Wspólne przeżywanie świąt narodowych, religijnych, rocznic, jubileuszy itp. sprzyja wzmocnieniu więzi międzyludzkiej

Cele i zadania są realizowane poprzez stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa podopiecznych w różnych grupach zainteresowań.

Mottem działania Ośrodka jest „Aktywność dodaje życia do Twoich lat”.

Ośrodek Wsparcia obejmuje regulaminowo pomocą 115 osób :

  • z dziennego pobytu wraz z posiłkami korzysta 70 osób ( możliwość korzystania z śniadań i obiadów),
  • 35 osób korzysta z posiłków na wynos,
  • 10 osób korzysta z dziennego pobytu bez posiłków.

Ośrodek Wsparcia funkcjonuje na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej ( Dz.U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami ) i jest zadaniem własnym gminy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka Wsparcia określa Uchwała Nr LVIII/1232/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25.01.2022 roku oraz Regulamin Ośrodka Wsparcia wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Nr 16/2016 z dnia 20.06.2016 roku ( z późniejszymi zmianami ).

Kontakt : 17-865-79-79

Banery/Logo