Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

DYREKTOR

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest :

mgr Irena Marszałek-Czekierda

Dyrektor przyjmuje w czwartek w godzinach 9.00-15.00 
ul. Jagiellońska 26

 I. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

 1. opracowywanie planów działalności i ich realizacja
 2. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
 3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. zarządzanie powierzoną częścią majątku, 
 5. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ustanawiania pełnomocników w zakresie swojego działania,
 6. programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
 7. kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 8. kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
 9. określanie zakresu obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych,
 10. współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 II. Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

 1. ustalanie potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
 3. podejmowanie z upoważnienia Prezydenta Miasta postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń,
 4. składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 5. koordynowanie działalności jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Banery/Logo