Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

OGÓLNE INFORMACJE O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na podstawie następujących przepisów :

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ),
 3. Innych ustaw, a w szczególności :
  1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 z późn.zm.)
 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
  z późn. zm.),
 5. Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 6. Uchwały Nr XII/178/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :

 1. ze środków budżetu Państwa
 2. ze środków budżetu Miasta
 3. ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu. Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do tradycji i kultury oraz możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Miasta Rzeszowa. Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Godziny pracy ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Banery/Logo