Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Informacja dotycząca kosztu jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki MOPS w Rzeszowie w latach od 1998 r. do 2023 r.

Od 1 stycznia 1998 r. obowiązywała Uchwała Nr LXIV/88/97 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVIII/146/96 z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, która określała koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 7,00 zł. Podstawą ustalenia odpłatności za usługi była wtedy kwota kwalifikująca do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej i wynosiła ona od 1.09.1997 r. do 28.02.1998 r. 316,00 zł, od 1.03.1998 r. do 31.08.1998 r. 333,00 zł i od 1.09.1998 r. do 31.05.1999 r. 351,00 zł.

W okresie od 6 lipca 2004 r. do 9 lutego 2016 r. obowiązywała Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r. Nr XXVI/144/2004 określająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił w okresie od 6 lipca 2004 r. do 9 lutego 2016 r. 10,00 zł.

Od  10 lutego 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. obowiązywała Uchwała Nr XX/423/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr XX/423/2015 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ustalająca pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 15,00 zł .

Zgodnie z Uchwałą zmieniającą Nr XXXIV/724/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22  listopada 2016 r. pełny koszt jednej godziny usług wynosił w okresie od 4 stycznia 2017 r. do  9 lutego 2018 r. 17,00 zł.

Kolejną Uchwałą zmieniającą Nr LIII/1250/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2017 r. pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych określono w wysokości 19,00 zł od 10 lutego 2018 r. do 7 maja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą zmieniającą Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/189/2019 z dnia
26 marca 2019 r. w okresie od  8  maja 2019 r. do 6 maja 2021 r., pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosił 22,00 zł.  Od 7 maja 2021 r. obowiązuje kolejna Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/946/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca koszt jednej godziny usług na 24,00 zł.

W dniu 23 grudnia 2021 r. w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego opublikowana została kolejna zmieniająca Uchwała Nr LVI/1195/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r., która określa koszt jednej godziny usług w wysokości 28,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje Uchwała Nr LXXII/1588/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych na  35,00 zł.

Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi jest wysokość najniższej emerytury netto. Zasady zwrotu kosztów usługi są tak ustalone, że im mniejszy dochód, tym niższa odpłatność. Obowiązek odpłatności nie istnieje, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza, lub jest równy wysokości najniższej emerytury netto. Osoby, których dochód przekracza wysokość najniższej emerytury netto, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do obowiązującej uchwały. 

Wszystkie  wymienione Uchwały Rady Miasta Rzeszowa, począwszy od 2015 r. opublikowane  zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Banery/Logo