Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program „Opieka wytchnieniowa” Pobyt Całodobowy - 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 Pobyt Całodobowy

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów  zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawujących całodobową opiekę nad
pełnoletnimi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość korzystania
z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach całodobowego pobytu w placówce w terminie do 15 grudnia 2022 r. (15 osób).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej pobyt całodobowy w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Usługa opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy ma na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
  • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługę opieki wytchnieniowej  - pobyt całodobowy realizuje:

DONUM CORDE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ I SENIORA

Budy Głogowskie 835 B, Głogów Małopolski

Koszt pobytu osoby niepełnosprawnej w ww. placówce finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem w placówce.

 Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej – pobyt całodobowy proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • wypełnionej karty zgłoszenia (formularz w załączeniu) – dokument obowiązkowy,
  • kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – dokument obowiązkowy,
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny ( formularz w załączeniu) – dokument nieobowiązkowy.

Zgodnie z założeniami Programu Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej pobyt całodobowy
w pierwszej kolejności.

 Jednocześnie proszę o zapoznanie się z „Informacją dla członka rodziny lub opiekuna osoby
z niepełnosprawnością, dotyczącą Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 Pobyt Całodobowy. Informacja winna być podpisana i złożona wraz z  dokumentami rekrutacyjnymi.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 14 w godz. od 7.30 do 15.30.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 18 maja 2022 r.

W załączeniu formularz karty zgłoszenia (wersja pdf i word):

Program realizowany jest przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Banery/Logo