Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

Program „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór osób chętnych  do wzięcia udziału w Programie

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA W FORMIE POBYTU DZIENNEGO” - edycja 2022

Nabór w ramach ww. Programu adresowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, poprzez możliwość korzystania z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w wymiarze 10 godzin miesięcznie w terminie do 15 grudnia 2022 r.  (5 dzieci).

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, które:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną lub,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia, (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego., np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługa opieki wytchnieniowej ma na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację jak również załatwienie spraw urzędowych.

Program zapewnia wsparcie przy;

  • wykonywaniu codziennych czynności,
  • poprawienie funkcjonowania w życiu społecznym,
  • przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Rodzaj i zakres usługi opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od sytuacji uczestnika Programu.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie wyłącznie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa i realizowana w miejscu zamieszkania dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Koszt usługi wytchnieniowej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z Programem.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie świadczona przez osoby wskazane przez członków rodziny/opiekuna

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:

INFORMACJA DLA CZŁONKA RODZINY LUB OPIEKUNA DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DOTYCZĄCA PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA W FORMIE POBYTU DZIENNEGO ” – EDYCJA 2022 REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ MIASTO RZESZÓW

Zgodnie z założeniami Programu Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę z wynikiem od 18 do 75 punktów będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności

 Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońskiej 26  w godz. od 7.30 do 15.30.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Banery/Logo