Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Wsparcie finansowe

Jeżeli znalazła się Pani/Pan w trudnej sytuacji finansowej i nie ma Pani/Pan możliwości zabezpieczenia potrzeb z wykorzystaniem własnych zasobów i możliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 17 853 57 53, 17 853 39 27, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.