Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 24 marca 25 marca 2021 r. nie będzie możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.