Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku przy ul. Jagiellońskiej 6