Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Podziękowania dla Pani Krystyny, która prowadziła zawodową rodzinę zastępczą - pogotowie rodzinne

Z dniem pierwszego marca 2021 r. Pani Krystyna  - nasza zawodowa rodzina zastępcza, która pełniła funkcje pogotowia rodzinnego przeszła na emeryturę. Od 2013 u Pani Krysi swoją ciepłą przystań znalazło dwanaścioro dzieci. Za pracę i zaangażowanie Pani Krystyny podziękował cały Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku wraz z Dyrekcją  Do życzeń dołączył także list gratulacyjny podpisany przez Pana Marka Bajdaka, pełniącego Funkcję Prezydenta miasta Rzeszowa oraz upominki od Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa.