Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020