Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Zarządzenie Nr VIII/1214/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok.