Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

fepr pl podk ueefsi1

Chcesz zadbać o swoje zdrowie i kondycję

Zapraszamy do bezpłatnego wypożyczania sprzętu:

  • pielęgnacyjnego (krzesła toaletowe, siedziska wannowe, wózki toaletowe itp.)
  • rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, rotory, orbitreki, rowery elektromagnetyczne itp.)
  • wspomagającego (wózki inwalidzkie, balkoniki, kule itp.)

Dodatkowo oferujemy bezpłatny:

  • transport sprzętu wielogabarytowego,
  • a także usługi fizjoterapeuty w zakresie nauki obsługi i wykorzystania sprzętu

 

Więcej informacji na stronie www.mopsrzeszow.pl ,

pod numerem telefonu 17 863 02 53,

w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30)

 

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.