Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.