Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Zarządzenie Nr VIII/1156/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.