Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Zarządzenie Nr VIII/1155/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok