loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Ogólne informacje o naszej działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na 
podstawie następujących przepisów :

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ),
 3. Innych ustaw, a w szczególności :
  1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
   ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
   ( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
  z późn. zm.),
 5. Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku
  w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 6. Uchwały Nr XII/178/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. 
  w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :

 1. ze środków budżetu Państwa
 2. ze środków budżetu Miasta
 3. ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu. Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do tradycji i kultury oraz możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Miasta Rzeszowa. Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Godziny pracy ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia