Loga Unii Europejskiej

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Infolinia
Infolinia
Informacja
Informacja

Informacje dotyczące skierowania do Ośrodków Wsparcia

Sekcja do Spraw Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia MOPSw Rzeszowie, mieszcząca się w budynku przy ul. Skubisza 4, zajmuje się wydawaniem decyzji dotyczących skierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób starszych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają dwa ośrodki wsparcia dla osób starszych:

  1. Ośrodek Wsparcia przy ul. Seniora 2.
  2. Ośrodek Wsparcia działający przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1.

Pobyt w w/w Ośrodkach jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2004 r., Nr XXVIII/193/2004 w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Na terenie Miasta Rzeszowa działają dwa ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1.
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców. Styczniowych 37.

Pobyt w w/w Ośrodkach jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z art. 51 b ustawy o pomocy społecznej. 
Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do ośrodków wsparcia jest wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie, który należy złożyć u pracownika socjalnego w rejonie swojego miejsca zamieszkania (wykaz rejonów dostępny na stronie MOPS).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. Nr 175, poz. 960 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz.964).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.1058)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap