loga uni

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Nowe zasady ustalania dochodu od listopada 2017 roku

 

 • Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
  Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów będzie mogło nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Dotyczy to również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy będą zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.
 • Zmiana zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej przy rozliczaniu się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej.
  Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia o wysokości dochodu. Od nowego okresu ustalenie ich dochodu nastąpi na podstawie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku

osiągniętego w roku bazowym poprzedzający okres zasiłkowy. Na podstawie tego zaświadczenia i w oparciu o obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyliczona zostanie kwota dochodu z ww. tytułu.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z  działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  fizyczne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia