Wzór oferty i sprawozdania dla organizacji pozarządowych ubiegajacych sie o dotacje ze środków budżetowych