Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Rządowy program "Dobry start"
Ochrona Danych Osobowych
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

OGŁOSZENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE.

Opublikowano: środa, 13, wrzesień 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie informuje, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Miasto Rzeszów zrealizowało projekt pn.: „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmował modernizację Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Powstańców Śląskich 4 dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Realizacja inwestycji posłużyła do poprawy dostępności i jakości usług opiekuńczych oferowanych przez Domy. Modernizacja przyczyniła się do zapewnienia mieszkańcom warunków, na poziomie obowiązujących standardów, do godnego i bezpiecznego życia oraz niezależności, poprzez dostosowanie Domów do ich poziomu sprawności i samodzielności. Efektem realizacji projektu jest również wzrost jakości ochrony zdrowiai upowszechnienie dostępu do świadczeń pomocy społecznej dla mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego i okolic.

Zmodernizowane placówki zapewniają całodobowy pobyt w jedno- i dwuosobowych pokojach. Domy dostosowane są do opieki nad osobami niepełnosprawnymi – zarówno architektonicznie, jak i w zakresie personelu. W każdej z naszych placówek dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych mieszkańców. Domy umożliwiają mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych. Dużym atutem Domów jest cicha, malownicza i kameralna okolica.

Zachęcamy mieszkańców miasta i okolic, w szczególności osoby pochodzące z obszarów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców, do korzystania z usług zmodernizowanych Domów Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje dotyczące umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej można uzyskać w Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia mieszczącej się w budynku MOPS w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4 pok. nr 6 (tel. 17 863 02 53).

Wnioski o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej można składać u pracowników socjalnych MOPS w Rzeszowie w Rejonowych Zespołach Pracowników Socjalnych (tel. i adresy na stronie mopsrzeszow.pl/index.php/kontakt) bądź w Zespole Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Osób Starszych i Niepełnosprawnych (tel. 17 863 01 55, ul. Skubisza 4 pok. nr 23)

Więcej informacji o DPS na stronie www.dpsrzeszow.republika.pl oraz www.dps-styczniowiec.za.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia