Informacja o dyżurze fizjoterapeuty

Opublikowano: środa, 04 marzec 2020

 

logotypy uni

 

Informacja o dyżurze fizjoterapeuty

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizujący projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

informuje o terminach dyżuru Fizjoterapeuty w miesiącu marcu, w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4, pok. 14:

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel. 17 863 02 53.