Loga Unii Europejskiej

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

Opublikowano: wtorek, 04 luty 2020

loga uni

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r.

W ramach projektu można skorzystać z:

  • bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • transportu wypożyczanego sprzętu,

oraz

  • nauki obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni. Fizjoterapeuta zaprezentuje w jaki sposób posługiwać się wypożyczonym sprzętem,w razie potrzeby udzieli wyjaśnień związanych z jego użytkowaniem. Usługa może być świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu lub w trakcie pełnionych dyżurów przez Fizjoterapeutę w wypożyczalni. Dyżury odbywać się będą w ustalonych wcześniej dniach (informacja o dyżurach zostanie umieszczona na stronie internetowej MOPS, w Biurze Projektu/Wypożyczalni oraz budynkach MOPS).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel. 17 863 02 53.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

empatia

epuap