Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Pomoc Osobom Bezdomnym
Rodzinna Piecza Zastępcza
Program "Aktywny Samorząd"
Rodzina 500+
Świadczenia Rodzinne

Program korekcyjno-edukacyjny

Opublikowano: środa, 25, kwiecień 2018

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zaprasza chętne osoby do zgłaszania swojego udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kolejna edycja rozpoczyna się 20 czerwca 2018 r. Zajęcia będą odbywać się w środy, w godz. 8.00-11.00 w DPS na ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Więcej szczegółów odnośnie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych na stronie www.opsik.mopsrzeszow.pl  w zakładce Program korekcyjno-edukacyjny.

Zwracamy się również z prośbą do zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych oraz osób pracujących lub mających kontakt z osobami stosującymi przemoc o kierowanie tych osób do uczestnictwa w programie.

Kontakt w sprawie udziału w zajęciach pod nr tel.: 17 863-53-89 lub osobisty w siedzibie OPSiIK przy ul. Skubisza 4.

Zaproszenie

Opublikowano: poniedziałek, 23, kwiecień 2018

Plakat zaproszenia

Projekt „Bądź POWER!”

Opublikowano: piątek, 20, kwiecień 2018

Projekt „Bądź POWER!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2018r. do 31.01.2019r.

Wsparcie w ramach projektu będzie się składało z elementów zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, tj.:

- Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 6 h/osobę celem zdiagnozowania jego potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne


- Szkolenia zawodowe – szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych i kończące się uzyskaniem certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Uznany dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.

- 4 miesięczny staż zawodowy – Celem stażu zawodowego jest zdobycia lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie odbywania konkretnego zawodu zgodnym z odbytym w ramach projektu szkoleniem.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Bezpłatne badanie lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

- Pośrednictwo pracy w wymiarze 8 h/osobę– kompleksowe i indywidualne działania w zakresie znalezienia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby.

Uczestnikom zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu


Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców, wykładowców i pośredników pracy;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie.

CEL projektu:

Celem projektu jest wyższa aktywność edukacyjno-zawodowa 50 osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w okresie od 01.01.2018r. do 31.01.2019r.,tj.

 

Więcej informacji na stronie: www.przekwalifikowani.szkoleniawkk.pl 

Informacja

Opublikowano: piątek, 13, kwiecień 2018

logo unia

„Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych informuje, że w dniu 18 i 25 kwietnia 2018 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Szkole Podstawowej 21 ul. Miodowa 6 Osiedle Mieszka I (sala nr 102) w Rzeszowie odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 26
35-025 Rzeszów

epuap

empatia