Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

fepr pl podk ueefsi1

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r.

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które:

  • posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jak osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
  • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
  • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ
    do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

Dzięki realizacji Projektu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działająca przy MOPS
w Rzeszowie została doposażona w nowy sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający (wykaz zakupionego sprzętu)

  • bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
  • transportu wypożyczanego sprzętu,

oraz

  • nauki obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni. Fizjoterapeuta zaprezentuje w jaki sposób posługiwać się wypożyczonym sprzętem, w razie potrzeby udzieli wyjaśnień związanych z jego użytkowaniem. Usługa jest świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel. 17 863 02 53.

Informacja o Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronie internetowej MOPS w zakładce Projekt „Pokonać niesamodzielność”/ Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 

Banery/Logo