Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Telefon dyżurny 17 863 53 89

Telefon dyżurny 17 863 53 89

 • Kontakt

  ul. Jagiellońska 26

  Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
  Dział Finansowo Księgowy,
  Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych,
  Dział Organizacyjno - Administracyjny

  17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33

  ul.Jagiellońska 6

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych,
  Dział Dodatków Mieszkaniowych,
  Dział Realizacji Świadczeń i Należności
  17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul.Jagiellońska 4

  Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych

  17 862-93-31, 17 862-93-31, 17 852-63-15,
  17 852-98-94, fax 17 852-58-56

  ul. Skubisza 4

  Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
  Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

  17 863-02-53, 17 863-69-33

  ul. Poniatowskiego 14

  Dział Usług Opiekuńczych

  17 863-01-55, 17 861-24-37

  Czytaj więcej

Projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”

fepr pl podk ueefsi1

Gmina Miasto Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Pokonać niesamodzielność”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt realizowany jest w okresie od VIII 2019 r. do VII 2021 r.

Z usług Wypożyczalni mogą korzystać osoby, które:

 • posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jak osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu osoby niesamodzielnej oraz potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu,
 • przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rzeszowa,
 • przedstawią oświadczenie o braku możliwości przyznania dofinansowania z NFZ
  do sprzętu tożsamego do wypożyczanego.

Dzięki realizacji Projektu Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działająca przy MOPS
w Rzeszowie została doposażona w nowy sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający (wykaz zakupionego sprzętu)

 • bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego,
 • transportu wypożyczanego sprzętu,

oraz

 • nauki obsługi i wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wypożyczalni. Fizjoterapeuta zaprezentuje w jaki sposób posługiwać się wypożyczonym sprzętem, w razie potrzeby udzieli wyjaśnień związanych z jego użytkowaniem. Usługa jest świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu/Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie przy ul. Skubisza 4, pok. 14, tel. 17 863 02 53.

Informacja o Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronie internetowej MOPS w zakładce Projekt „Pokonać niesamodzielność”/ Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 

 

Banery/Logo