Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON Rzeszów oraz o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

WAŻNE!!!

W celu zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego, w związku z istniejącym w całym kraju stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS - COV – 2, mieszkańcy Rzeszowa ubiegający się od 3 stycznia 2022 r. o dofinansowanie ze środków PFRON proszeni są o załatwianie sprawy w Ośrodku bez konieczności osobistej wizyty.

Załatw sprawę przez Internet

Wnioski na turnusy rehabilitacyjne i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia za pośrednictwem systemu SOW.

 Wyślij wniosek  pocztą

Można także wysyłać wnioski i dokumenty do urzędu pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów.

 Wrzuć dokumenty do skrzynki korespondencyjnej.

Wnioski w zaklejonej kopercie można pozostawić w skrzynce na dokumenty znajdującej się
w korytarzu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Skubisza 4. Dokumenty do skrzynki można wrzucać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Prosimy o udostępnianie numeru telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Wymagane załączniki do wniosku (np. orzeczenie o niepełnosprawności) należy przedkładać w formie kserokopii. W budynku nie będzie możliwości kserowania dokumentów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się telefoniczne pod numerami telefonów: 17 86-30-253, 17 86-35-389, 17 86-36-933.

Wnioski będą rozpatrywane po przyjęciu przez Radę Miasta Rzeszowa dotacji PFRON i podziału jej na poszczególne zadania.

 

 

Wnioski dla klientów MOPS ubiegających się o dofinansowanie ze środków programu "Aktywny Samorząd" które należy składać na ul. Skubisza 4

 

Aktualne druki wniosków należy pobrać (po wcześniejszej rejestracji) z systemu SOW: 
https://sow.pfron.org.pl/ 

 

Wszystkie dokumenty zamieszczone są  w formacie PDF

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


b. Zadanie 2 i Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:


c. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:


2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a. Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:


b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:


c. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:


3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:


c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:


d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:


e. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:


4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:


MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dodatkowo:

Banery/Logo