Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Informacja

Szanowni Państwo,

Osoby/podmioty, które w okresie przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  udzielały schronienia uchodźcom z Ukrainy i do tej pory nie uzyskały świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania
i wyżywienia obywateli tego państwa z powodu nieposiadania przez uchodźców numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o ww. świadczenie.
          Wniosek ten należy złożyć na formularzu obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r. (druk poniżej), w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383), czyli do dnia 14-07-2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30-06-2022 r. (tj. do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji) za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie do dnia 31-07- 2022 r. 

W przypadku schronienia udzielonego od dnia 01-07-2022 r.  wnioski o rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpoznania.

Banery/Logo